Landsdækkende service

DAN EYE samarbejder med et netværk af godkendte inspektionsvirksomheder i Danmark, men også andre relationer der sikrer en høj kvalitativ serviceydelse. DAN EYE fungerer i denne rolle som centraladministration ift. kundekontakt, ordreindgang, videreformidling af ordrer til og fra underleverandører, rapportering samt fakturering.

Se afdelinger / samarbejdspartnere - klik

Akkrediterede ydelser

DANAK - det danske akkrediteringsorgan - har akkrediteret DAN EYE efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020:2012.

Den europæiske standard er udarbejdet med det formål at fremme tilliden til de organer der foretager inspektion i overensstemmelse med standarden.


Se mere om vores akkrediteringer - klik

Omfattende serviceydelser

DAN EYE udfører og dokumenterer uvildige, kundespecifikke kontrolopgaver, prøveudtagninger, vejninger, målinger og optællinger for både offentlige og private danske og udenlandske virksomheder.

DAN EYE ønsker at fremstå som den uvildige part mellem køber og sælger.

Se vores referencer - klk


Kort præsentation af DAN EYE

I takt med omverdenens stigende krav til garantier for aftalers overholdelse, for så vidt angår varepartiers mængder, beskaffenhed og tilstand kan man forestille sig adskillige områder og handelsrelationer, hvor uvildig kontrol og udtagning af prøver er ønskelig og det er her DAN EYE som den uvildige part mellem køber og sælger, kommer ind i billedet.

Vi sikrer, at alle leverancer – både ind og ud af din virksomhed – er 100 % kontrolleret og dokumenterede og derfor med garanti overholder alle data og specifikationer.

Med DAN EYE som ekstern kontrollant får du altid en uvildig og uafhængig vurdering, når leverancer, varelagre, produkter m.m. skal vejes, måles, inspiceres og kontrolleres.
Vi leverer vores ydelser, når det passer dig og din virksomhed.

Alle ydelser tager udgangspunkt i din virksomheds aktuelle procedurer og kvalitetsstyringssystemer, og du møder udelukkende medarbejdere med faglige kompetencer, viden og erfaring – som arbejder uvildigt, uafhængigt og engageret ift. den enkelte opgave.

Alle akkrediterede ydelser fra DAN EYE er dokumenteret via inspektionsrapporter med DANAKs logo på. Det betyder, at du kan eksportere og importere dine varer, velvidende at de udstedte inspektionsrapporter har gyldighed i hele EU samt i store dele af den øvrige verden.

Find os:

Klik på kortet

Ultimate Web