Akkreditering

DAN EYE er akkrediteret til inspektion, efter standarden
DS/EN ISO/IEC 17020:2012, af det danske akkrediteringsorgan DANAK (Se link her

Den europæiske standard er udarbejdet med det formål at fremme tilliden til de organer der foretager
inspektion i overensstemmelse med standarden.

Vi udfører, dokumenterer og garanterer derfor sikkerhed for uvildig inspektion og kontrol, herunder:

Vejning på
Decimalvægt, automatvægt, histogramvægt og brovægt, herunder synsvejning

Prøvetagning af
Fisk, fiskemel og andre fiskeprodukter, korn, gødning, træpiller og foderstoffer

Kontrolarbejde
Inspektion af varer omfattende kontrol af mængde / antal varer  / temperaturmåling og visuel kontrol af tilstand

Inspektion af vægte under offentlig kontrol
iht. indgåede aftaler med Sikkerhedsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet

En akkrediteret serviceydelse sikrer kunden:

  • at ydelsen leveres uvildigt og uafhængigt
  • at ydelsen leveres iht. eget kvalitetsstyringssystem med beskrevne procedurer
  • at selskabet har intern kvalitetskontrol
  • at selskabet årligt kontrolleres af DANAK
  • at alle medarbejdere har faglige kompetencer, viden og erfaring
  • at ydelsen kan leveres, når det passer kunden
  • at ydelsen dokumenteres på en inspektionsrapport med DANAK's logo
  • at de udstedte inspektionsrapporter har gyldighed i hele EU samt i store dele af den øvrige verden

 

Ultimate Web