Tally / inspektion

Ligesom ved inspektioner udfører vi også tally-arbejde. Her modtager køber/sælger ligeledes en akkrediteret inspektionsrapport, der oplyser den faktisk modtagne mængde varer, samt opdeler mængderne efter varetyper.

Optælling sker ofte i forbindelse med, at Vejer & Måler bryder containerplomberinger.
Inspektionsrapporten er købers og/eller sælgers garanti for, at alle varer er kommet frem i ordentlig stand, og dermed altså om de forefindes i henhold til det aftalte.

Derudover udføres også survey-opgaver af fødevarer, foderstoffer og stykgods, herunder kontrol af mængde/antal varer samt specificeret mærkning og tilstand.

Diverse opgaver for forsikringsselskaber, herunder opgørelser af varelagre i forbindelse med virksomhedsoverdragelser eller revision, samt rapportering efter besigtigelser og interviews af implicerede parter i forbindelse med f.eks. forsikringsskader på stykgods og lignende.

 

 

Ultimate Web